ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd. ตำแหน่ง Software Developer

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท Biosci (Thailand) Co., Ltd.
ตำแหน่ง Software Developer

หากมีนักศึกษาที่มีความสนใจในงานนี้ สามารถส่ง CV มาสมัครที่ biosci@vsni.co.uk
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global)

pic: 
img_jobs: