รับสมัครนักศึกษาช่วยงานคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงานในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (14th Thailand Olympiad in Informatics (14th TOI))

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/o5MfDiJxYkDFuvmB2 ด่วนนะครับ

สิ้นสุดวันที่ 31 มค. 2561