ภาควิชา

ในปีพุทธศักราช 2529 ได้มีการจัดเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ขึ้น เป็นครั้งแรกในการบริหารงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาภาควิชาคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปีพุทธศักราช 2536 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นต้นมา

อบรม UDK สำหรับนักศึกษา


ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีความประสงค์จะจัดอบรม UDK game development โดย อ.ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 อาคารอเนกประสงค์ โดยรับผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 ท่าน ผู้ใดสนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ นี่ คลิกเลย...... ด่วน (จำนวนจำกัด)

ข่าวรับสมัครงาน/ฝึกงาน

ข่าว หัวข้อข่าว โพสเมื่อ
รับสมัครงาน IBM Thailand Co., Ltd. Tue, 03/03/2015 - 14:53
สวทช. ประกาศรับสมัครพนักงาน Wed, 02/11/2015 - 15:29
รับสมัครงาน Product Management Analyst Sun, 01/25/2015 - 20:16
Subscribe to ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ RSS