ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

การปรับปรุงภาควิชา

ภาควิชากำลังมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ชั้น 6 ทั่วพื้นที่ ในการนี้จะย้ายที่ทำการสำนักงาน และที่พักอาจารย์ ไปยังอาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 6
ในการปรับปรุงพื้นที่ จะมีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และได้โปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ชั้น 6 Zone A และ B

Subscribe to ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ RSS

อ่านสักนิดก่อนคิดจะเรียนวิทย์คอมพิวเตอร์

S M T W T F S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31