ภาควิชา

ในปีพุทธศักราช 2529 ได้มีการจัดเปิดหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ขึ้น เป็นครั้งแรกในการบริหารงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ต่อมาในปีพุทธศักราช 2531 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้แยกออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต่อมาภาควิชาคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และในปีพุทธศักราช 2536 ได้มีการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นต้นมา

ขอสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ 1 เทอม 2/2557

ยื่นขอสอบโครงงานพิเศษ 1 ก่อน 16.00 น. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์
Date: 
Wednesday, February 4, 2015 - 16:00

ข่าวทั่วไป

ข่าว หัวข้อข่าว โพสเมื่อ
การปรับปรุงพื้นที่ในภาควิชา Thu, 01/15/2015 - 11:38

ข่าวรับสมัครงาน/ฝึกงาน

ข่าว หัวข้อข่าว โพสเมื่อ
รับสมัครงาน Product Management Analyst Sun, 01/25/2015 - 20:16
Subscribe to ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ RSS